SEPTENARI DOLORÓS

El Septenari Dolorós és una manifestació pròpia dels Servents de Maria, que desglosen cadascún dels set dolors de la Corona Dolorosa, meditant-ne de manera especial un per a cada dia. Era la preparació més usual per a la festa de la Mare de Déu dels Dolors. A Catalunya s'utilitzà la versió sorgida del convent de Servites del Bonsuccés de Barcelona, de finals de segle XVII, que s'anà editant durant els segles XVIII i XIX. Pel seu valor tradicional reproduïm aquí la versió catalana antiga, a l'espera que sorgeixin nous textos de la curia del convent de San Marcello de Roma.

SEPTENARI DOLORÓS

ORACIÓ DE DEDICACIÓ DEL SEPTENARI QUE ES DIU ABANS DE COMENÇAR LES ORACIONS DEL PRIMER DIA

Santíssima Verge Maria, adolorida Mare de Déu i Senyora nostra, encara que siguem indignes d'estar davant la vostra virginal presència, moguts per la vostra pietat i desitjant servir-vos, volem renovar l'afecte i la voluntat amb què us elegírem per Patrona , Mare, Senyora i Advocada nostra. Fem propòsit de servir-vos tota la nostra vida i us preguem, per la Preciosíssima Sang que vessà el vostre Fill i pel vostres Dolors, que vulgueu acceptar-nos com a fills i ens concediu la gràcia que tots els nostres pensaments, paraules i obres s'adrecin a major glòria de Déu i vostra perquè, després d'haver-vos estimat i servit en aquesta vida, arribem a una bona mort. Amén.

ORACIÓ QUE ES DIU AL PRINCIPI DE LES ORACIONS DE CADA DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconhortada Senyora, jo, el més indigne servent vostre, us prego que, pels vostres dolors, vulgueu ser la meva guia i el meu empar per tal que pugui servir-vos i agradar-vos. Us consagro totes les meves potències i sentits; els meus pensaments, paraules i obres siguin en compensació dels dolors que amb les meves culpes us he causat; conseguiu-me'n el perdó i una bona mort. Amén.

ORACIÓ PRÒPIA DEL PRIMER DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en la profecia de Simeó. Us preguem que ens aconseguiu del Senyor l'acceptació de la voluntat divina, sentit cristià del dolor, un veritable dolor dels nostres pecats i una bona mort. Amén.

Primus dolor, Virgo, adegit
tuam mentem, quando fregit
tua cordea lancea.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.

A continuació es resarà la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL SEGON DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència de la paciència i fortalesa amb què sofríreu la persecució del rei Herodes en aquell llarg camí. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor fortalesa i conformitat amb la voluntat de Déu en les nostres penes, un veritable dolor dels nostres pecats i una bona mort. Amén.

Secundus, quando fugisti
in Aegyptum, mente tristi,
portans tuum Filium.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.

A continuació es resarà la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL TERCER DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en l'absència del vostre Fill i per l'ànsia amb què durant tres dies el buscàreu. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor sol·licitud per buscar la gràcia divina i, si la perdéssim, un veritable dolor dels nostres pecats i una bona mort. Amén.

Tertius, cum amisisti
Filium, quem invenisti
doctorum in medio.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.

A continuació es resarà la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL QUART DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en trobar el vostre Fill camí del Calvari amb la creu a les espatlles. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor paciència en les penes, acceptació de la divina voluntat en les persecucions i una bona mort. Amén.

Quartus, cum cruce oneratum
in vico plagio confractum
reperisti Filium.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.

A continuació es resarà la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL CINQUÈ DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència de l'agonia que patíreu veient morir el vostre Fill tan escarnit. Us preguem humilment que ens concediu vostra assistència en la nostra agonia i ens aconseguiu del Senyor un veritable penediment dels nostres pecats i una bona mort. Amén.

Quintus, cum te commendavit
et in cruce expiravit
Matrem in Discipulo.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.

A continuació es resarà la Corona dels Set Dolors

ORACIÓ PRÒPIA DEL SISÈ DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del desconhort que sentíreu en rebre als vostres braços el cos mort del vostre únic Fill, el Fill de Déu. Us preguem humilment que la nostra ànima sigui dipositada al final de la nostra vida en la vostra clemència i misericòrdia i que ens aconseguiu del Senyor un veritable penediment dels nostres pecats i una bona mort. Amén.

Sextus, quando posuisti
Filium, quem peperisti
mortuum in gremio.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.

A continuació es resarà la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL SETÈ DIA DEL SEPTENARI

Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en vostra Soledat, deixant sepultat el vostre Fill. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor que el nostre esperit no es trobi sol sense la divina gràcia, perquè no resti sepultat en la foscor de les tenebres, i obtinguem així finalment una bona mort. Amén.

Septimus, cum aspexisti
poni Corpus Iesu Christi
alieno in tumulo.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.

A continuació es resarà la Corona dels Set Dolors.

ACCIÓ DE GRÀCIES QUE ES DIU DESPRÉS DE LA CORONA DEL SETÈ DIA DEL SEPTENARI

Puríssima i angoixada Senyora i Mare nostra, hem estat sovint ben ingrats amb els vostres beneficis, perquè en lloc d'agrair-los, amb les nostres culpes us hem donat tant de dolor. Ens proposem d'esmenar-nos evitant-vos tantes penes, donar-vos gràcies, lloar-vos i beneir-vos pels vostres favors. Que supleixi la nostra curta acció de gràcies la lloança que us fan totes les criatures, tant les de la Terra com les del Cel. Us preguem pel nostre Sant Pare, pel poble cristià, i per la pau i la concòrdia entre els homes. Mireu amb ulls de clemència tot aquest principat de Catalunya i especialment aquesta ciutat de Badalona, que tant us estima i venera, compadida dels vostres dolors; allibereu-la de tots els mals. Feu partícips de les gràcies divines tots els vostres servents, i especialment la de tenir una bona mort. Amén.

Per hos, quaesumus, Dolores,
nos exaudi peccatores,
Servos tuos, Domina.
Recordare Mater Christi
quos dolores pertulisti,
Simeone nuntio.