AVE MARIA

L’Ave Maria és la pregària més apreciada de la pietat popular. És una oració bíblica, perquè la primera part, la salutació de l’àngel Gabriel a Maria i la benedicció exclamada per Elisabet, està presa del Evangeli de Lluc; és una pregària eclesial, perquè reflecteix l'experiència de l'Església i expressa la fe en la maternitat divina i en la misericordiosa intercessió de la Verge; és una pregària litúrgica, perquè es repeteix evocadora en diverses celebracions de l'ofici diví i dels sants misteris; és una pregària popular, perquè constitueix el nucli central dels piadosos exercicis, molt difosos i estimats del poble cristià, com són l'Angelus Domini i el sant Rosari; és, en definitiva, una oració catequètica, perquè és font inspiradora dels ensenyaments de l'Església.

La versió tradicional catalana és la següent:

Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia,
el Senyor és en Vós.
Beneïda sou Vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.

Basant-se en la pregària mariana el P. Ignasi M. Calabuig Adán, Servent de Maria, va composar una pregària on volia expressar tota la doctrina que l'Església ens ensenya sobre Maria i sobre la seva participació en el misteri de la salvació.

PREGÀRIA DE L'AVE MARIA

INVITACIÓ

Domer:  Beneïda sou Vós, Filla del Déu altíssim, més que totes les dones
Resposta:  I beneït és el Senyor, que ha fet el cel i la terra
Tots: Vós, glòria de Jerusalem;
vós, honor d’Israel;
vós, orgull del nostre poble

D. L’amor del Pare, que ha escollit a Maria, la gràcia i la pau del Fill, i el do de l’Esperit Sant sigui amb vosaltres
R. I amb el vostre esperit

HIMNE

1. “Heu-me, Senyor, sóc l’esclava de Déu
facis en mi sempre vostra paraula”
Vós sou, Maria, la terra obedient,
creació que nodreix regalada.

2. Vós sou la Filla fidel de Sió,
soca sagrada que engendra la Flor,
sempre invocada, esperada per tots
lliri de llum en el nostre desert.

3. Prega l’Església amb el dia novell
Va repetint eixos mots de l’esclava
Tot invocant el perdó del Senyor
Perquè ens retorni la vida per sempre.

4. Glòria sigui al Déu Trinitat,
Que des de sempre renova les coses
Que ens ha donat una Verge que és Mare
Bell resplendor de la llum increada.

PRIMERA PART: DÉU VOS SALVE MARIA

1. “AVE MARIA”

La salutació de Gabriel obre la pregària del Avemaria. És Déu mateix qui per mediació del seu àngel saluda la Verge. La nostra pregària s'atreveix a recollir la salutació a Maria, amb la mirada que Déu ha posat sobre la seva humil esclava, i a alegrar-nos amb la joia que Déu hi troba (Del Catecisme de l'Església Catòlica, n. 2676)

(Del profeta Sofonies, 3, 14-17)
Crida de goig, filla de Sió, clama de joia, Jerusalem; alegra't, triomfa de tot cor, filla d'Israel! Jahvè ha allunyat els qui et pegaven, ha fet fugir el teu enemic; Jahvè regna enmig teu, no veuràs cap més desgracia. Aquell dia, diran a Jerusalem: No has de tenir por, Jerusalem: No has de tenir por, Sió, no et deixis caure de braços! Jahvè, el teu Déu, és enmig de tu un paladí que dóna la victòria; s'alegra per tu amb un cant joiós, compon la seva balada d'amor.
D. Paraula de Déu
V. Us lloem, senyor
T. Alel·luia

(Del llibre de l’Apocalipsi, 19, 6-8)
Al•leluia! Que el Senyor Déu nostre, el Totpoderós, ja regna.  Alegrem-nos i exultem i donem-li glòria, perquè ha vingut l'hora de les noces de l'Anyell. La seva esposa ja està preparada i li ha estat concedit de poder vestir-se de lli ben blanc, esplèndid, perquè el lli són les bones obres dels sants.
D. Paraula de Déu
R. Us lloem, Senyor
T. Al·leluia

CANTIC DE "L’AVE MARIA"
Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia,
el Senyor és en Vós.
Beneïda sou Vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús

ORACIÓ 
Santa Maria, Verge esposa de Josep, amb la salutació de l’Àngel va arribar l’hora de la joia messiànica, compliment de l’esperança d’Israel, aurora dels nous temps. Ensenyeu-vos, Verge humil a complir, com Vós, la voluntat de Déu i a cercar en l’Esperit Santa la única font de joia pura. Verge de l’anunciació, causa de la nostra alegria, intercediu per nosaltres davant del vostre Fill.
T. Amen

2. "PLENA SOU DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS EN VÓS" 

«Plena sou de gràcia, el Senyor és amb Vós»: les dues expressions de la salutació de l'àngel s'aclareixen mútuament. Maria és la plena de gràcia perquè el Senyor és amb Ella. La gràcia de la qual està plena és la presència d'Aquell que és la font de tota gràcia. "Alegra't ... Filla de Jerusalem ... el Senyor és enmig teu ". Maria, en qui va a habitar el Senyor, és en persona la filla de Sió, l'Arca de l'Aliança, el lloc on resideix la Glòria del Senyor:  Ella és l'estatge de Déu entre els homes . "Plena de gràcia", s'ha donat tota al que ve a habitar-hi i al qual Ella lliurarà al món (Catecisme de l'Església catòlica, n. 2676).

(Isaïes, 61, 10-11)
Tindré un gran goig en Jahvè, la meva ànima farà festa en el meu Déu. Perquè m'haurà posat els vestits de la victòria, m'haurà embolcat amb el mantell de la deslliurança, com un nuvi se cenyeix la diadema, com la núvia s'abilla amb els seus joiells. Perquè com la terra fa sortir els seus gèrmens, com un jardí fa germinar les seves llavors, així el Senyor Jahvè farà germinar la deslliurança i la lloança davant totes les nacions. 
D. Paraula de Déu
R. Us lloem Senyor
T. Al·leluia

(Apocalipsi, 21, 1-3)
Després vaig veure un cel nou i una terra nova, perquè el primer cel i la primera terra ja han passat, i la mar ja no existeix. I vaig veure la ciutat santa, la nova Jerusalem, que baixava del cel, procedent de Déu, abillada com una núvia adornada per al seu espòs. Aleshores vaig sentir una veu forta que deia des del setial: «Aquest és el tabernacle de Déu amb els homes, i des d'ara habitarà amb ells; ells seran poble seu i el mateix Déu amb ells serà el seu Déu. 
D. Paraula de Déu
R. Us lloem Senyor

CÀNTIC DE L’AVE MARIA

ORACIÓ
Verge vestida de sol, reflex de la llum de Déu, transparència de l’Esperit: Vós heu trobat gràcia a la presència de l’Altíssim, per a Vós i per a nosaltres. En l’hora de la penúries protegiu-nos, Verge plena de gràcia, perquè res minvi l’esplendor del nostre candorós vestit, i, al final de la vida, ens presentem davant la faç de Déu sants i immaculats. Verge, formositat intacta, estimada per Déu, intercediu per nosaltres davant del vostre Fill.
T. Amén

3. “BENEÏDA SOU VÓS ENTRE TOTES LES DONES” 

Beneïda sou Vós entre totes les dones». Després de la salutació de l'àngel, fem nostre el d'Isabel. "Plena de l'Esperit Sant". Isabel és la primera d’una llarga sèrie de generacions que criden benaurada a Maria: “Benaurada Tu que has cregut”: Maria és "beneïda entre totes les dones" perquè ha cregut en el compliment de la paraula del Senyor (Del catecisme de l'Església catòlica, n. 2676).

(Judit, 13, 18-19; 15, 9-10)
Ozies li digué: “Ets beneïda, filla, pel Déu altíssim, més que totes les dones de la terra, i beneït el Senyor Déu, que creà el cel i la terra, que t'ha conduït amb èxit a tallar el cap del qui manava els nostres enemics. perquè l'esperança que has tingut no s'allunyarà dels cors dels homes, que recordaran la força de Déu per sempre més”. Quan foren davant d'ella, tots alhora la van beneir i li digueren: “Tu ets la glòria de Jerusalem, tu ets el gran honor del nostre poble. Totes aquestes coses, les has fetes tu sola, has obrat el bé per a Israel, i Déu s'hi ha complagut. Sigues beneïda davant de Déu totpoderós per tots els segles”
D. Paraula de Déu
R. Us lloem Senyor
T. Al·leluia

(Apocalipsi, 11, 15-17, 19)
El setè àngel va tocar, i es produí al cel una gran cridòria de veus que deien: “S'ha realitzat el regnat del Senyor nostre i del seu Crist sobre el món, i regnarà pels segles dels segles!” Aleshores els vint-i-quatre ancians que seuen a la presència de Déu en els seus setials van caure de cara a terra adorant Déu i dient: “Us donem gràcies, Senyor Déu Totpoderós, el qui és i el qui era, perquè heu pres el vostre gran poder i ja regneu”. Després s'obrí el temple de Déu que hi ha al cel, i l'arca de la seva aliança va aparèixer al seu temple, mentre esclataven llamps, veus i trons, acompanyats de terratrèmol i de gran pedregada.
D. Paraula de Déu
R. Us lloem Senyor

CÀNTIC DE L'AVE MARIA

ORACIÓ
Beneïda sou Vós entre les dones, Mare de Déu: perquè de la Paraula acollida en el vostre cor vau ser deixebla; del Verb acollit en el vostre si vau ser mare; del Fill nascut de la vostra carn vau ser guardiana i mestra. Beneïda sou Vós entre les dones, Mare de Déu: perquè vau ser una dona humil i pobre, mansa i pura de cor, assedegada de justícia i plena de misericòrdia. Verge, dona de les benaurances, acompanyeu-nos en el camí fosc de la fe i ajudeu-nos a descobrir en el sofriment de la història la presència lluminosa de Crist. Santa Maria, beneïda sou Vós perquè heu cregut, intercediu per nosaltres davant del vostre Fill.
T. Amén

4. “BENEÏT ÉS EL FRUIT DEL VOSTRE SANT VENTRE, JESÚS”

Abraham, per la seva fe, es va convertir en benedicció per a totes les nacions de la terra. Per la seva fe, Maria va venir a ser la mare dels creients, gràcies a la qual totes les nacions de la terra reben a Aquell que és la benedicció mateixa de Déu: Jesús, el fruit beneït del seu ventre (Del Catecisme de l'Església catòlica, n. 2676).

(Del llibre del Gènesi, 12, 1-3; 15, 1, 5-6)
Jahvè digué a Abraham: «Vés-te'n del teu país, de la teva parentela i de la casa del teu pare cap a la terra que et mostraré. Jo faré de tu un gran poble, et beneiré, faré gran el teu nom, i serviràs de benedicció. Beneiré els qui et beneeixin i maleiré els qui et maleeixin. Per tu es beneiran totes les nacions de la terra». Després d'aquests fets, la paraula de Jahvè fou adreçada a Abraham en una visió: «No temis, Abraham:  Jo sóc per a tu un escut; la teva recompensa serà molt gran». Llavors el féu sortir fora i digué: «Mira al cel i compta les estrelles, si és que pots comptar-les. Doncs, així serà la teva descendència». Abraham va creure Jahvè, i aquest li ho va comptar per a justícia.
D. Paraula de Déu
R. Us lloem Senyor
T. Al·leluia

(Apocalipsi, 12, 1-2, 5) 
I es veié un gran prodigi al cel: una dona vestida de sol, amb la lluna sota els peus, i sobre el cap una corona de dotze estrelles. Està embarassada i crida en els dolors del part, turmentada per a infantar. Ella, doncs, va infantar un fill, un noi que ha de pasturar totes les nacions amb porra de ferro. El seu fill fou arrabassat prop de Déu i prop del seu setial.
D. Paraula de Déu
R. Us lloem Senyor

CÀNTIC DE L’AVE MARIA

ORACIÓ
El teu Fill és de l’estirp d'Adam, Mare de Déu; descendent d'Abraham, brot de David: en Ell es compleixen les promeses antigues, per Ell són beneïdes totes les gents. Dins de les teves entranyes, l'envolta bondadós i benigne l'amor del Pare, l'ungeix santificant l'Esperit diví, perquè sigui “consagrat amb oli de justícia” beneït de Déu per sempre. Tu ets, Maria, la terra sagrada on brolla la llavor de la Paraula; tu, l'arbre bo que produeix el bon Fruit; tu, la font viva de la nostra Benedicció. Verge beneïda, Mare del Fruit beneït, intercedeix per nosaltres davant el vostre Fill.
T. Amén

Acabada la primera part de la celebració, tothom seu i es fa un breu moment de silenci. Després el diaca, acompanyat dels acòlits que porten la llum i l'encens, introdueix solemnement a l'aula eclesial l'Evangeli obert pel cant del passatge de l'Anunciació. Tots s'aixequen.

EVANGELI

(Evangeli segons sant Lluc, 1, 26-38)
Al sisè mes, l'àngel Gabriel fou enviat per Déu a un poble de la Galilea, anomenat Natzaret, a una noia verge, promesa amb un home que es deia Josep, de la casa de David, i la verge es deia Maria. Va entrar, doncs, a casa d'ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es va torbar d'aquestes paraules, i pensava què podia aquesta salutació. Però l'àngel li digué: «No tinguis por, Maria, que has trobat gràcia a la presència de Déu; concebràs i tindràs un fill, i li posaràs Jesús. Serà gran i serà anomenat Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, regnarà per sempre a la casa de Jacob, i el seu regne no tindrà fi». Però Maria digué a l'àngel: «¿I com és farà això, si jo no conec home?» L'àngel li va respondre: «L'Esperit Sant vindrà damunt teu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això, el nadó serà sant, serà anomenat Fill de Déu. I mira, Elisabet, la teva parenta, també ha concebut un fill a les seves velleses, i ja es troba al sisè mes, ella que era tinguda per estèril; que a Déu res no és impossible». Maria digué aleshores: «Vet aquí l'esclava del Senyor; que es faci en mi segons la teva paraula». I l'àngel es va retirar.

Paraula del Senyor:
R. Lloança a Vós, oh Crist.

  SEGONA PART: SANTA MARIA

1. "SANTA MARIA"

Oh Santa, per la vostra Concepció pura i sense taca, delícia del Pare, del Fill, l'Esperit.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.
 
Oh Santa, pel vostre Naixement, goig dels patriarques i plançó de l'arrel de Jessè, aurora de la salvació: en vós es va fer proper l’Esperat de tots els pobles.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.
 
Oh Santa, per l'anunci de l'Àngel: humil serventa del Senyor, a l cor i al ventre virginal vau acollir per a nosaltres el Verb de Déu.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.
 
Oh Santa, per la vostra maternitat virginal, fecundada per l’Alè diví, sou mare del Sant de Déu.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.
 
Oh Santa, per la visita a Isabel, vós, profetessa dels temps nous, arca de la nova Aliança, núvol fecundat de l'Evangeli i de la Gràcia.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.
 
Oh Santa, per les noces de Canà: per la vostra confiada imploració desborden de Misteri les àmfores, com el vostre cor de misericòrdia.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.
 
Oh Santa, present al peu de l'arbre de la creu: testimoni del perdó concedit, de la Sang vessada, de l'Esperit infós.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.
 
Oh Santa, pel sepulcre buit i pel cenacle de vent i de foc, primícia de la Pasqua, veu orant de l'església Mare de Déu.
R. Vós sou, Maria, Mare santa del Senyor.

CÀNTIC DEL "SANTA MARIA"

Santa Maria, Mare de Déu
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.

2. "MARE DE DÉU"

Mare de Déu sou vós, Maria, humil serventa,
mare del Senyor que el cel i la terra no poden contenir. Per la vostra singular maternitat, confiats us implorem:
R. Pregueu per nosaltres, pecadors.

Mare de Déu sou vós, Maria, Mare de Déu de Natzaret,
mare del Creador: «Per ell i en vista d'ell totes les coses han estat creades». Per la vostra maternitat divina, confiats us implorem:
R. Pregueu per nosaltres, pecadors.

Mare de Déu sou vós, Maria, l'esposa promesa de Josep, mare gloriosa de Crist, sacerdot, profeta, rei. Per la vostra maternitat messiànica, confiats us implorem:
R. Pregueu per nosaltres, pecadors.

Mare de Déu sou vós, Maria, la Verge prudent, mare de la Saviesa eterna que ha posat en vós el seu estatge. Per la vostra esponsal maternitat, confiats us implorem:
R. Pregueu per nosaltres, pecadors.

Mare de Déu sou vós, Maria, la nova Eva, mare del  Redemptor que, vessant la sang des de la Creu, ha pagat el preu del nostre rescat. Per la vostra maternitat  salvífica, confiats us implorem:
R. Pregueu per nosaltres, pecadors.

Mare de Déu sou vós, Maria, la Verge dels dolors, mare del Crucificat, que morint us ha constituït mare de tots els pobles. Per la vostra maternitat pasqual, confiats us implorem:
R. Pregueu per nosaltres, pecadors.

Mare de Déu sou vós, Maria, la nostra germana, mare de l'Emmanuel, el «Déu-amb-nosaltres», per sempre germà nostre, per sempre partícip de la història humana. Per la vostre maternitat universal, confiats us implorem:
R. Pregueu per nosaltres, pecadors.

CÀNTIC DEL "SANTA MARIA"

3. "PREGUEU PER NOSALTRES, PECADORS, ARA"

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, ara, en el nostre avui ombrívol i trepidant d'esperança.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, ara i sempre.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, ara, quan s'alça el sospir angoixat del desterrat, el plor de l'orfe, el lament de l'oprimit.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, ara i sempre.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, ara, en l'hora desolada, de l'odi racial, l'imperi de la violència, de l'ofensa a la dignitat de l'home.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, ara i sempre.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, ara, en l'hora en què se sent sinistre l'estrèpit de la guerra, les armes cullen víctimes innocents, la fam degrada i mata.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, ara i sempre.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, ara, en aquest temps nostre en què urgeix que la Paraula corri veloç i s'encengui el foc de l'amor.
R. Pregueu pernosaltres, pecadors, araisempre.

Pregueu per nosaltres, santa mare de Déu, ara, mentre per tot arreu es despleguen en la santa Església nous horitzons i es llauren nous solcs on sembrar  la llavor  de l'Evangeli .
R.  Pregueu per  nosaltres, pecadors, ara i sempre.

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, que l'Esperit obra, i a través del misteri de la creu transforma la cara desfigurada de l'home en el rostre transfigurat de Crist.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, ara i sempre.

CÀNTIC DEL "SANTA MARIA"

4. "I EN L'HORA DE LA NOSTRA MORT"

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, en l'hora de la nostra mort. Gireu-vos vers nosaltres en la vostra oració, mare de misericòrdia, perquè l'hora de la mort sigui un sacrifici de purificació per a les nostres culpes.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, en l'hora de la nostra mort.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, en l'hora de la nostra mort. Pregueu per nosaltres,
mare de la santa esperança, perquè la nostra mort sigui moment d'abandonament a les mans del Pare.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, en l'hora de la nostra mort.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, en l'hora de la nostra mort. Pregueu al nostre costat, mare de la vida, perquè la nostra mort sigui una oblació santa unida al sacrifici del vostre Fill.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, en l'hora de la nostra mort.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, en l'hora de la nostra mort. Pregueu perquè, creuat el llindar inquietant de la mort, siguem acollits, Mare, en l'estatge de llum i de pau, on el vostre Fill viu i regna immortal, amb el Pare i l'Esperit per tots els segles.
R. Pregueu per nosaltres, pecadors, en l'hora de la nostra mort. 

CÀNTIC DEL "SANTA MARIA

CONCLUSIÓ

El centre de la nostra celebració ha estat la proclamació de la pàgina de Lluc en el que l'àngel Gabriel, en el nom del Senyor, porta a Maria el missatge de gràcia i de salvació per a tota la humanitat. La conclusió de la celebració serà el cant del "Magnificat". Maria que dirigint a la glòria de Déu la salutació a Isabel: «Beneïda tu entre les dones» i «Beneïda la que ha cregut en el compliment de les paraules del Senyor», exclama: «La meva ànima magnifica el Senyor. El Totpoderós obra en mi meravelles».

MAGNIFICAT

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d'ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom és sant,
i l' amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant.
Com era el principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

BENEDICCIÓ

L’ànima de Maria sigui amb tots vosaltres
R. Amén.
L’esperit de Maria sigui amb tots vosaltres
R. Amén.
El Cor de Maria sigui amb tots vosaltres
R. Amén.
I la benedicció de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, descendeixi sobre vosaltres.
R. Amén.