ENLLAÇOS D'INTERÉS

A continuació hi ha un llistat de pàgines web que poden ser interessants per a la formació de tot bon congregant. Gairebé totes estan especialment vinculades amb el món servita, i fan referència a altres fraternitats seglars. Davant de la quantitat ingent d'entitats que s'anomenen "servites" hem preferit incloure només aquelles pàgines web de les fraternitats que realment pertanyen a la nostra espiritualitat, i que tenen una garantia de bona formació i d'ortodòxia. Abans, però, creiem oportú enllaçar amb la pàgina web del Vaticà.

La Santa Seu: http://www.vatican.va


L'ORDE DELS SERVENTS DE MARIA

Web general de l'Orde dels Servents de Maria: http://www.servidimaria.net

OSM. Província de Santa Maria de los Andes: http://www.siervosdemaria.cl


Web de la Beata Guadalupe Ricart: http://www.madreguadalupe.com

OSM. Províncies dels Estats Units: http://www.servite.org

CONGREGACIONS DELS DOLORS DE CATALUNYA

Consell de les Congregacions dels Dolors de Catalunya:

Congregació dels Dolors d'Amer:

Congregació dels Dolors de Besalú: http://www.dolorsdebesalu.org 

Congregació dels Dolors de Badalona: http://www.dolorsbadalona.com

Congregació dels Dolors de Bellpuig:  http://congregaciodelsdolors.org/
ORDES SEGLARS DE LA RESTA D'ESPANYA

Servitas de Cádiz: http://www.servitascadiz.com

Servitas de Málaga: http://www.servitasmalaga.es

Servites de Carmona: http://www.carmona.org/servitas