VIGILIA DE NOSTRA SENYORA o BENEDICTA

Vigilia de Nostra Senyora o Benedicta

I.   SANTA MARIA SENYORA DELS SEUS SERVENTS.

D’acord amb una tradició ininterrompuda, la Vigília es resa o es canta dempeus, com un moment de joiosa pregària. Sempre que sigui possible es farà a dos cors, alternant-se les estrofes dels psalms. Cada cor tindrà un antifoner que iniciarà el primer vers de les antífones i les primeres estrofes dels salms; un petit cor que acompanyi l’antifoner acabarà la resta de l’antífona.

SALMÒDIA

(Antifoner I) Beneïda  sou vós*
(Petit Cor) entre les dones i beneït és el fruit del vostre ventre.

Salm 8

(Antifoner I) Senyor, sobirà nostre*
(Cor I) que n’és de gloriós el vostre nom
per tota la terra.

(Cor II) La majestat que teniu dalt del cel
els infants més petits ja la canten:
“Heu fet del firmament un baluard
que detura el rebel i l’enemic”.
 
Quan miro el cel que han creat les vostres mans,
la lluna i els estels que hi heu posat,
em dic: “Què és l’home, perquè us en recordeu,
què és un mortal, perquè li doneu autoritat?”.
 
Gairebé l’heu fet igual als àngels,
l’heu coronat de glòria i de prestigi,
l’heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus:

ramades de bous i d’ovelles
fins i tot els animals salvatges,
l’ocell que vola i els peixos del mar,
tot allò que segueix els camins dels oceans.

Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós,
el vostre nom per tota la terra!

(Inclinats) Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
(Drets) com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

(Petit Cor) Beneïda sou vós entre les dones
i beneït és el fruit del vostre ventre.

* * *

(Antifoner II) Com la mirra elegida *
(Petit Cor) emanàreu suau fragància Santa Mare de Déu.

Psalm 18

(Antifoner II) El cel parla de la glòria de Déu,*
(Cor II) l’estelada anuncia l’obra de les seves mans.
Els dies, l’un a l’altre es transmeten el missatge,
l’una a l’altra se’l revelen les nits.

(Cor I) Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú no els senti la veu
la seva crida s’escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins als límits del món.

Ha posat dalt del cel un pavelló per al sol,
i el sol en surt, com un espòs de la cambra;
radiant com un atleta, corre pel camí,

surt en un extrem del cel,
i se’n va fins a l’altre;
ningú no s’escapa de la seva escalfor.

La llei del Senyor és perfecta
reconforta l’ànima:
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il•luminen els ulls.

Venerar el senyor és cosa santa,
es  manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims.

Són més desitjables que l’or fi,
més que l’or a mans plenes;
són més dolços que la mel,
regalimant de la bresca.

El vostre servent està prompte
a  guardar-los amatent:
però, qui s’adona de les pròpies errades?
Disculpeu allò que em passa inadvertit.

Preserveu-me, Senyor, de l’orgull,
que no s’apoderi de mi;
i així seré irreprensible,
i net d’una gran culpa.

I les paraules que em surten dels llavis
i els pensaments que el meu cor medita,
que us siguin agradables, Senyor,
penyal meu, redemptor meu!

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

(Petit Cor) Com la mirra elegida
emanàreu suau fragància Santa Mare de Déu.

* * *

(Antifoner I) Davant el prodigi de la vostra virginitat
(Petit Cor) entonem joiosos càntics d’alegria.

Psalm 23

(Antifoner I) És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou,*
(Cor I) el  món i tots els qui l’habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases a les fonts dels rius.

(Cor II) Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans netes de culpa,
que no confia en els déus falsos,
ni jura amb ganes d’enganyar.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob.

Portals, alceu les llindes,
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el rei de la glòria!

Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, valent i poderós,
és el Senyor, victoriós en el combat.

Portals, alceu les llindes,
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el rei de la glòria!

Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, Déu de l’univers,
és aquest el rei de la glòria.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

(Petit Cor) Davant el prodigi de la vostra virginitat entonem joiosos càntics d’alegria.

LECTURES

(Al nom de Maria tots fan inclinació de cap. El subratllat és per recordar-ho).

(Antifoner I) Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el senyor és amb vós.
(Tots) Beneïda sou vós entre les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.

(El que presideix) Que per les supliques i els mèrits de Santa Maria, sempre verge, i de tots els sants, els Senyor ens condueixi al regne dels cels.
(Tots) Amen.

Aquestes tres lectures oracionals, que són les tradicionals de la “Benedicta”, poden substituir-se per una lectura més extensa de contingut marià, presa de la Sagrada Escriptura, dels documents de l’Església o de l’Orde, dels escrits dels Sants Pares o d’altres autors de doctrina vàlida. Abans de cada lectura el lector demanarà la benedicció al qui presideix, si aquest és sacerdot, amb la següent fórmula.
 
(Lector I: Pare, doneu-me la benedicció. El que presideix: Que amb el seu Fill diví ens protegeixi la Verge Maria. Lector I: Amen.)

Lectura I

Santa Maria, Verge de les verges, Mare i filla del Rei dels reis, concediu-nos vostre consol en les tribulacions de cada dia. Que per la vostra intercessió misericordiosa, el Senyor ens concedeixi el premi celestial i el regne etern amb els seus elegits. (I vós, Senyor, apiadeu-vos de nosaltres).

(Tots) Donem gràcies a Déu.

Responsori I

(Antifoner I) No sé amb quines lloances exalçar-vos, virginitat immaculada i santa,
(Antifoner II)* perquè vós estotjàreu en les vostres entranyes Aquell que els cels no poden contenir.

(Antifoner I) Beneïda sou vós entre les dones i beneït és el fruit del vostre ventre,
(Tots) perquè vós estotjàreu en les vostres entranyes Aquell que els cels no poden contenir.

Segona lectura

(Lector II: Pare, doneu-me la benedicció. El que presideix: Que la Verge immaculada intercedeixi per nosaltres davant el Senyor. Lector II: Amen.)

Santa Maria, mare piadosa, intercediu per nosaltres, Verge Santa; presenteu les nostres súpliques al vostre Fill, el qual, havent nascut per a la nostra salvació, regna ara en el Cel, per tal que la seva gràcia misericordiosa esborri els nostres pecats. (I vós, Senyor, apiadeu-vos de nosaltres).
(Tots) Donem gràcies a Déu.

Responsori 2
 
(Antifoner II) Feliç Vós, Verge Maria: que portàreu al Creador del món
(Antifoner I) *Heu infantat Aquell que us ha creat i resteu sempre verge.

(Antifoner II) Déu vos salve Maria, plena de gràcia el Senyor és amb Vós.
(Tots) Heu infantat Aquell que us ha creat i resteu sempre verge.

(Antifoner II) Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant
(Tots) Feliç Vós, Verge Maria: que portàreu al Creador del món
Heu infantat Aquell que us ha creat i resteu sempre verge.

Tercera lectura

(Lector III: Pare, doneu-me la benedicció. El que presideix: Que la per la intercessió de la Verge Mare el Senyor ens concedeixi la salvació i la pau. Lector III: Amen.)

Santa Mare Déu, que fóreu digna de concebre en les vostres entranyes Aquell que els cels no poden contenir, acolliu les nostres súpliques: que la vostra misericordiosa intercessió ens obtingui el perdó de les culpes i que el vostres guiatge maternal ens condueixi a l’estatge de la llum on regneu per sempre amb el vostre Fill. (I vós, Senyor, apiadeu-vos de nosaltres).
(Tots) Donem gràcies a Déu.

Antífona mariana (tots agenollats durant la primer estrofa)

(El que presideix) Déu vos salve,*
(Tots) Reina i Mare de misericòrdia,
vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve.
A Vós cridem els desterrats fills d'Eva;
a Vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes.
Ara, doncs, Advocada nostra,
gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos;
i, després d'aquest exili, (S’inclina el cap al nom de Jesús)
mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre ventre.
Oh clementíssima, oh pietosa, oh dolça Verge Maria.

(El que presideix) Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu
(Tots) perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor, Jesucrist

(El que presideix) Preguem: Senyor, Déu Totpoderós, que per obra de l’Esperit Sant preparàreu el cos i l’ànima de Maria, gloriosa Verge i Mare, per fer d’Ella l’habitacle sant del vostre Fill; concediu-nos que, mentre celebrem amb goig la seva memòria, per la seva piadosa intercessió siguem alliberats dels mals presents i de la mort eterna. Per Crist, Senyor nostre.
(Tots) Amen.

En lloc de l’oració “Senyor, Déu Totpoderós” es pot dir:

Oh Maria, beneïda de l’Altíssim, Mare de la gràcia: per Vós s’eleva la lloança de l’Església. Filla predilecta del Pare, que en acollir l’anunci de l’àngel cooperàreu en la salvació de l’home: en Vós la criatura va obeir altra vegada al Creador. Mare de Jesús, el Fill de Déu, que conservant la Paraula en el vostre cor ens heu mostrat el camí de la saviesa: en Vós l’home es va obrir a la Bona Nova. Esposa estimada de l’Esperit que en rebre el Verb de Déu en les vostres entranyes heu donat la vida al món: en Vós l’home s’ha fet estatge de l’Etern. La vostra imatge, Santa  Maria N., ens recorda devotament la vostra dignitat única i la vostra intercessió maternal. Mare piadosa, Verge orant, ens adrecem a Vós:   que la vostra gloriosa assistència sostingui la nostra súplica i que la vostra misericòrdia ens obtingui la pau i la salvació a nosaltres, a tots els vostres  Servents, als nostres familiars, als nostres germans en la fe i a tots els homes.Imploreu del Pare, per a nosaltres, el ple coneixement de Crist, els dons de l’Esperit, la protecció en front dels perills i l’alliberament del mal.Feu que amb Vós edifiquem el Regne del Senyor, regne de lloança perenne, regne de justícia i de pau, per a tothom i per sempre.
(Tots) Amen.

Comiat (si no segueix una altra celebració)

(El que presideix) Que santa Maria ens protegeixi i ens guiï benigna en el camí de la vida.
(Tots) Amen.

Frares Servents de Maria 

Prior Provincial

                                                                             Prot. H.M./29/93

                                       Madrid, 19 de juny de 1993

APROVACIÓ-INTRODUCCIÓ DE L’EDICIÓ EN LLENGUA CATALANA DE LA “VIGÍLIA DE NOSTRA SENYORA”

En presentar i aprovar l’edició en llengua catalana de la “Vigília de Nostra Senyora”, celebració amb la qual la Família Servita ha honorat la memòria de Santa Maria al llarg dels segles, vull recordar allò que afirma la Regla de Vida de l’Orde Seglar dels Servents de Maria: “L’oració és la trobada amb Déu en la fe; en aquest camí la Verge, gran exemple de criatura orant, és per al Servent de Maria guia segura i ajuda” (n.19)

Aquest és el meu desig sincer per a tots aquells germans i germanes que ara manifestaran els seus sentiments religiosos i el seu culte vers la Mare del Senyor, seguint la seva forma d’expressió antiga i pròpia.

Confio a la intenció orant de totes les Congregacions Servites les preocupacions i els anhels del nostre Orde, particularment l’oració i la voluntat per suscitar noves vocacions servites i l’acompanyament  i la solidaritat amb les nostres missions.

Que Santa Maria al Peu de la Creu ens protegeixi a tots i ens guiï benignament en el camí de la vida i que, com Ella, sapiguem estar al costat dels qui pateixen per portar-los consol i cooperació redemptora.

Fraternalment,

      Fra Honorio M. Martín Sánchez, OSM

Prior Provincial Servents de Maria a Espanya

 

Madrid, 19 de juny de 1993. Festa de Santa Juliana Falconieri, verge del nostre Orde.

Des del nostre convent de la “B.V.Dolorosa”

Cima da Conegliano (1459-1517) - Annunciazione