HIMNE "ACATIST" A LA MARE DE DÉU

La paraula "Acatist" és la traducció fonètica de la paraula grega akathistos, que literalment significa "dempeus", ja que es canta dret. És un dels millors himnes marians composats mai, d'origen oriental, compost entre els segles V i VI (s'havia atribuït a Romà el Mèlode). D'una gran difusió tant a Orient com a Occident, l'Acatist es canta de manera especial durant la Quaresma. És un himne de glorificació de la Mare de Déu, tot vinculant-la a la obra salvadora del seu Fill. A continuació utilitzem la traducció catalana del P. Miquel Peix, claretià.

Himne Acatist a la Mare de Déu


El més gran dels arcàngels
fou tramés de l'altura
a donar el «Déu vos guard» a Maria.
Va quedar-se extasiat quan va veure,
oh Senyor, que teníeu cos d'home!,
i amb angèlica veu aleshores
exclama vers la noia:
 
«Salve, per vós brillarà l'alegria;
Salve, per vós finirà la condemna.
 
Salve, redreç del caigut primer home;
Salve, rescat de les llàgrimes d'Eva.
 
Salve, cimal no accessible a ments d'home;
Salve, als ulls d'àngel abisme insondable.
 
Salve, vós sou del gran Rei el bell soli;
Salve, suport del qui porta la terra.
 
Salve, sou astre que el Sol anuncia;
Salve, sant ventre en que Déu es fa home.
 
Salve, per vós l'ens creat es renova;
Salve, per vós l'lncreat és fill d'home.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
I la Santa que es veia
en estat de puresa,
respongué a Gabriel confiada:
«Dels teus llavis l'anunci admirable
al meu cor és difícil d'entendre,
car predius l'embaràs d'una verge
exclamant: Al·leluia!»
 
II
 
Bo i maldant per comprendre
l'insondable misteri,
prorrompé vers el nunci la Verge:
«Com pot ser que del si d'una verge
un infant pugui néixer?, contesta' m.»
Gabriel, reverent, va respondre
exclamant vers la noia:
 
«Salve, iniciada al designi inefable;
Salve, sou fe del qui prega en silenci.
 
Salve, de Crist el primer dels miracles;
Salve, compendi cabdal dels seus dogmes.
 
Salve, de Déu sou la cèlica escala;
Salve, sou pont entre el cel i la terra.
 
Salve, portent tan lloat entre els àngels;
Salve, destret molt temut pels diables.
 
Salve, úter sant de la llum inefable;
Salve, secret de com hi és concebuda.
 
Salve, intel·lecte més docte que els savis;
Salve, claror que els fidels il•lumina.
 
Salve Verge i Esposa.»
 
El Poder de l' Altíssim
la cobrí amb la seva ombra,
féu concebre la intacta donzella
i en mostra les fruitoses entranyes
com a camp delitós a tot home
que espletar salvament hi desitja
bo i cantant: Al·leluia!
 
III
 
A Déu dant acollença
dins son ventre la Verge
se n'anà a Elisabet tot de pressa.
Tan bon punt saludar va sentir-la
son fillet, va estremir-se de gaudi
i els seus salts eren cants que cridaven
a la Mare divina:
 
«Salve, plançó d'un brotó immarcescible;
Salve, verger d'una fruita incorrupta.
 
Salve, en vós neix el pagès amic nostre;
Salve, en vós creix l'hortolà que ens fa viure.
 
Salve, camp fèrtil de fruits pietosos;
Salve, altar ple de tot do expiatori.
 
Salve, jardí tot florit de delícies;
Salve, de vós ens ve el port de la vida.
 
Salve, agradable perfum de pregària;
Salve, del món vós sou do expiatori.
 
Salve, de Déu pels mortals benvolença;
Salve, vers Déu dels mortals confiança.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Amb un tràngol a dintre
d' oposades idees
el bon seny de Josep va torbar-se:
tot i veure-us innupta, entreveia
esposori furtiu, oh incorrupta!
Mes sabent que de Déu vau concebre,
va prorrompre: Al·leluia!
 
IV
 
Els pastors que sentiren
cantant himnes els àngels
per al Crist ja present en carn d'home,
dirigint-se al Pastor corregueren.
Com Anyell sense tara van veure'l
alletant-se en el pit de Maria,
aquest himne entonaren:
 
«Salve, d'Anyell i Pastor vós sou mare;
Salve, d'humanes ovelles sou pleta.
 
Salve, defensa de llops invisibles;
Salve, sou clau de les cèliques portes.
 
Salve, que el cel amb la terra s'alegra;
Salve, que el món amb el cel fa una dansa.
 
Salve, veu sempre eloqüent dels apòstols;
Salve, invencible ardiment dels qui vencen.
 
Salve, en vós rau de la fe la fermesa;
Salve, en vós lluu de la gracia el signe.
 
Salve, per vós despullat queda l'hades;
Salve, per vós ens vestim ja de gloria.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Havent vist els mags l'astre
que vers Déu avançava,
la fulgent claredat en seguiren
i, prenent-lo com torxa, cercaven
el Senyor poderós. I en atènyer
qui no pot ser assolit, s'alegraren
exclamant: Al·leluia!
 
V
 
Els caldeus contemplaren
a les mans de la Verge
qui ha creat amb sa ma tots els homes.
I, en percebre'l Senyor, tot i prendre
una forma d'esclau, s'apressaren
a rendir-li amb llurs dons homenatge
i a cridar a la sortosa:
 
«Salve, de l'astre sens posta sou mare;
Salve, claror resplendent del jorn místic.
 
Salve, del forn de l'engany extintora;
Salve, claror del Déu Tri per als místics.
 
Salve, enderroc del tirà que ens odia;
Salve, ostensori del Crist amic nostre.
 
Salve, rescat de tot culte barbàric;
Salve, eiximent del fangar de les obres.
 
Salve, del culte del foc destructora;
Salve, ofegor de la flama dels vicis.
 
Salve, en la fe sou camí de temprança;
Salve, alegria de totes les races.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Fent els mags ja de nuncis,
portadors de l' Altíssim,
van tornar a Babilonia de pressa.
Conformant-se, Senyor, al vostre oracle,
a tothom com a Crist us proclamen,
lluny d'Herodes, l'estult i l'inepte
per cantar: Al·leluia!
 
VI
 
Havent fet dins Egipte
resplendir la llum vera,
vau mostrar de l'engany les tenebres;
car els ídols d'allí no podent-vos
resistir, Salvador, s'esfondraren.
I els qui lliures en foren clamaren
vers la Mare divina:
 
«Salve, redreç de la raça dels homes;
Salve, esfondrall consumat dels dimonis.
 
Salve, martell de l'engany que esgarria;
Salve, heu mostrat tot el frau idolàtric.
 
Salve, sou mar que engolí els faraònics;
Salve, sou roc que ens abeura de vida.
 
Salve, columna de foc en la fosca;
Salve, gran núvol que abriga la terra,
 
Salve, aliment que el mannà reemplaça;
Salve, serventa de menja sagrada.
 
Salve, vós sou nostra terra promesa;
Salve, de vós llet i mel regalimen.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Simeó que es trobava
ben a prop ja d anar-se'n
d'aquest món enganyós, us va prendre
quan lliurat com infant vós li fóreu.
En saber-vos, però, Déu perfecte.
admirant un saber inestroncable,
exclamà: Al·leluia!
 
VII
 
Als qui som creatures
per Ell duts a la vida
ens mostrà el Creador, il•luminant-lo,
un nou ésser nascut d'un si intacte,
conservant-lo com era, incorrupte,
perquè en veure el prodigi, claméssim,
bo i cantant a la verge:
 
«Salve, sou flor que roman incorrupta;
Salve, corona d'autèntic domini.
 
Salve, claror de la vida futura;
Salve, figura del viure dels àngels .
 
Salve, fruiter que els fidels alimenta;
Salve, ombrós arbre on tants homes s'emparen.
 
Salve, dins vós dels perduts viu el guia;
Salve, en vós creix qui els captius allibera.
 
Salve, urgent prec prop del Jutge verídic;
Salve, disculpa de molts dels qui cauen.
 
Salve, vestit amb què el nu queda lliure;
Salve, amor tendre més fort que tot altre.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Veient part tan insòlit,
de la terra apartem-nos,
transportant nostra ment vers l'altura.
Per això en aquest món va aparèixer
tot humil fet un home l'Altíssim,
car volia a l'empiri enlairar-nos
en cantar-li: Al·leluia!
 
VIII
 
Tot sencer aquí la terra,
gens absent a l'altura,
era el Verb que no es pot circumscriure.
Déu havia baixat de l'empiri,
sense canvi de lloc. I tot era
per un part divinal de la Verge
que escoltava aquest càntic:
 
«Salve, sou seti del Déu sense límits;
Salve, portal d'honorable misteri.
 
Salve, d'incrèduls equívoc anunci;
Salve, inequívoc orgull dels que creuen.
 
Salve, de Déu sou el tron querubínic;
Salve, bell temple on té soli seràfic.
 
Salve, per vós els contraris es troben;
Salve, unió de la mare i la verge.
 
Salve, per vós se'ns esborra la culpa;
Salve, per vós del cel s'obre la porta.
 
Salve, sou clau que permet d'entrar al Regne;
Salve, dels béns eternals esperança.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Tot el món dels sants àngels,
contemplant la gran obra
d'encarnar-vos, oh Déu, restà atònit.
Car el Déu que no és assequible,
el veia home a tothom accessible,
convivint amb nosaltres, sentint-nos
cantar tots: Al·leluia!
 
IX
 
Els retòrics xerraires,
sense veu com a peixos,
veiem, Mare de Déu, davant vostre.
Ells no saben com dir que poguéreu
infantar romanent una verge.
Més nosaltres amb fe cridem ara,
admirant el misteri:
 
«Salve, sou vas de celest saviesa;
Salve, del Déu provident sou recapte.
 
Salve, vós necis mostreu els filòsofs;
Salve, sens veu vós deixeu els entesos.
 
Salve, heu fet folls els potents dialèctics;
Salve, heu deixat els faulistes sense esma.
 
Salve, heu desfet els embulls de sofistes;
Salve, empleneu els filats dels qui pesquen.
 
Salve, ens traieu de la fosca ignorància;
Salve, de molts sou el far que il•lumina.
 
Salve, vaixell dels qui volen salvar-se;
Salve, sou port en el mar de la vida.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
De tot ésser l'Artífex
salvar el món desitjava
i en mateix lliurement hi venia.
Sent pastor com a Déu, per nosaltres
es féu home i visqué entre nosaltres.
El semblant cridà els seus, mentre oïa
com a Déu: Al·leluia!
 
X
 
Sou muralla de verges
i de tots els qui cerquen,
Verge i Mare de Déu, vostra empara.
Car l'Autor que creà cel i terra
tal us féu, i habità, oh immaculada,
dins de vós i volgué que aprenguéssim
tots nosaltres a dir-vos:
 
«Salve, columna de totes les verges;
Salve, portal dels qui volen salvar-se.
 
Salve, cabdill d'esperits que es renoven;
Salve, canal de boneses divines.
 
Salve, dels nats en pecat nova Mare;
Salve, dadora de seny als qui erren.
 
Salve, vençó de qui els cors vol corrompre;
Salve, ens heu dat el qui sembra puresa.
 
Salve, sou talem de noces de verge;
Salve, al Senyor vós uniu els qui creuen.
 
Salve, excel•lent nodridora de verges;
Salve, a l'espòs porteu animes santes.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Mai no esgota cap himne,
bé que cerqui allargar-se,
el cabal de mercès que en vós brolla.
Ni que un nombre de cants com la sorra,
oh Rei sant, cap a vós dirigíssim,
igualar el que heu donat no podrien
al qui us canta: Al·leluia!
 
XI
 
És la Verge sagrada
torxa encesa que brilla
sobre aquells que embolcalla la fosca;
car ha encès una llum increada
i ens duu tots a conèixer l' Altíssim.
Si la ment amb son flam s'il•lumina,
la veu l'honra clamant-li:
 
«Salve, vós sou raig del Sol veritable;
Salve, sou dard de fulgència sacra.
 
Salve, llampec que les ments il•lumina;
Salve, com tro esbalaïu els contraris.
 
Salve, llevant de l'estel més lumínic;
Salve, aiguaneix de corrents innombrables.
 
Salve, figura vivent del baptisme;
Salve, lleveu del pecat la sutzura.
 
Salve, sou bany que les ments purifica;
Salve, sou copa que vessa alegria.
 
Salve, de Crist exhaleu bona flaire;
Salve, del místic banquet sou la vida.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
Desitjant de remetre
les antigues ofenses,
el qui vol perdonar tots els homes
s'apropà de bon grat entre els pròfugs
de la seva amistat, i el quirògraf
n'esquinçà i va sentir com clamaven
tots els seus: Al·leluia!
 
XII
 
Admirats del part vostre,
us lloem tots nosaltres
com a temple vivent, Mare santa.
Car havent habitat dintre vostre
el Senyor que a la mà conté l'orbe,
us féu santa, us honrà i va ensenyar-nos
que tots junts us cridéssim:
 
«Salve, vós sou del Déu Verb tabernacle;
Salve, entre els sants sou de tots la més santa.
 
Salve, arca d'or, l'Esperit va agençar-vos;
Salve, tresor no exhaurible de vida.
 
Salve, dels reis piadosos corona;
Salve, honra augusta de sacres ministres.
 
Salve, en l'Església torre compacta;
Salve, del regne imbatible muralla.
 
Salve, per vós els trofeus s'erigeixen;
Salve, per vós els contraris s'aterren.
 
Salve, vós sou del meu cos medecina;
Salve, salut sou de l'anima meva.
 
Salve, Verge i Esposa.»
 
De tot cant digna Mare,
Vós que el Verb infantareu,
el més sant entre els sants, rebent ara
nostra ofrena, aparteu de nosaltres
qualsevol malaurança, i del càstig
venidor rescateu els qui clamen
tots alhora: Al·leluia!