CORONA DOLOROSA

INTRODUCCIÓ

Domer: Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia; el Senyor és amb vós.

Tots: Beneïda sou vós entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Domer: En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.

Tots: Amén.

Domer: Us lloem, Senyor, i us beneïm.

Tots: Perquè heu associat la Mare Verge a l'obra de la salvació.

Domer: Contemplem el vostre dolor, santa Maria.

Tots: Per seguir-vos en el camí de la fe.


MEDITACIÓ DELS SET DOLORS

1.-  Maria escolta la profecia de Simeó. (Parenostre i 7 avemaries)

2.-  Maria fuig a Egipte amb Jesús i Josep. (Parenostre i 7 avemaries)

3.-  Maria cerca Jesús a Jerusalem. (Parenostre i 7 avemaries)

4.-  Maria troba Jesús camí del Calvari. (Parenostre i 7 avemaries)

5.-  Maria s'està al peu de la Creu de Jesús. (Parenostre i 7 avemaries)

6.-  Maria acull en els seus braços el cos de Jesús davallat de la Creu. (Parenostre i 7 avemaries)

7.-  Maria lliura Jesús al sepulcre, tot esperant en soledat la resurrecció. (Parenostre i 7 avemaries)


OFERIMENT EN MEMÒRIA DE LES LLÀGRIMES

En record i memòria de les llàgrimes que vessaren els vostres ulls tan misericordiosos, Santa Mare de Déu, durant la vida, la passió i la mort del vostre estimat Fill, us resarem tres Avemaries.

SALVE REGINA

Beneïda vós, Reina dels màrtirs! Unint-vos a la Passió de Crist, heu esdevingut la nostra mare, signe d'esperança en el nostre camí.

LLETANIES DE LA VERGE DELS DOLORS

Senyor, tingueu pietat  R. Senyor tingueu pietat
Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat

Crist, oïu-nos  R. Crist oïu-nos
Crist, escolteu-nos

Déu Pare celestial  R. Tingueu pietat de nosaltres
Déu Fill Redemptor del món
Déu Esperit Sant Paràclit
Trinitat santa, un sol Déu

Mare del Crucificat  R. Pregueu per nosaltres
Mare del cor traspassat
Mare del Redemptor

Mare dels redimits
Mare dels vivents
Maredels deixebles

Verge obedient
Verge oferent
Verge fidel

Verge del silenci
Verge del perdó
Verge de l'espera

Dona exiliada
Dona forta
Dona valenta

Dona del dolor
Dona de la nova aliança
Dona de l'esperança

Nova Eva
Consòcia del Redemptor
Serventa de la reconciliació

Defensa dels innocents
Coratge dels perseguits
Fortalesa dels oprimits

Esperança dels pecadors
Consol dels afligits
Refugi dels pobres

Ànim dels desterrats
Suport dels dèbils
Salut dels malalts

Reina dels màrtirs
Glòria de l'Església
Verge de la Pasqua

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, perdoneu-nos, Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, escolteu-nos Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres

Pregueu per nosaltres, Verge dolorosa,perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

ORACIÓ

Oh, Déu, vós volguéreu que la vida de la Verge fos marcada pel misteri del dolor; us preguem que ens concediu de caminar amb ella pel camí de la fe i d'unir els nostres sofriments a la passió de Crist perquè esdevinguin ocasió de gràcia i instrument de salvació.

Per Crist, Senyor nostre. Amén.

COMIAT

Que santa Maria us protegeixi i us guiï benigna en el camí de la vida. Amén.