PREGÀRIES I DEVOCIONS MARIANES

La importància de la pregària

La pregària és un deure essencial per al cristià, però per al congregant dels Dolors, que ha escollit seguir Crist, el seu exemple i el seu ensenyament, constitueix un compromís especial per créixer en la fe, en l'esperança, i portar a perfecció el manament de l'amor (RV 22)

El congregant dels Dolors sap que per viure constantment en la presència de Déu, cal la pregària personal, silenciosa i amagada, aquella de la qual el mateix Jesús va donar admirable exemple. L'oració és la trobada amb Déu en la fe. En aquest camí, la Verge, altíssim exemple de criatura orant, és guia segura i ajuda per al congregant (RV 23-24)

Tot i amb això, entre les diverses formes de pregària, la oració comunitària, la Litúrgia constitueix l'acció sagrada per excel·lència. S’ha de fomentar l’assistència a Missa, especialment els diumenges, i la participació en totes aquelles pràctiques devotes que fomentin la cohesió entre els congregants i els portin a millorar la seva vida espiritual en comú.

D'acord amb les tradicions de l'Orde, els Servents de Maria tendeixen a expressar especial veneració a la Mare de Déu per mitjà d'actes de particular devoció com l'Ave Maria, la Vetlla de la Verge (Vigilia de Domina) i la Corona dels Dolors (RV 29)